Viser av varer
88,-
Merke: ProMeister
Metall - og bremserens. Høyeffektiv og hurtigfordampende avfettingsmiddel med rengjørende effekt. Perfekt for bremser og mekaniske deler. Fjerner gammel bremsevæske, olje, fett, tjære, smuss m.m. Etterlater rene overflater som forbedrer vedheft før smøring, liming og tetningsarbeid starter.
80,-
Merke: CRC
Universalspray som smører, renser, løsner og beskytter. Høy gjennomtrengningsevne og gir god beskyttelse mot rust, korrosjon og fukt. H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H302 - Farlig ved svelging. H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 - Irriterer huden. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
149,-
Merke: ProMeister
For smøring av skruekoblinger. Silikonfri spray med høyt kobberinnhold for smøring av koblinger som utsettes for meget høye temperaturer. Beskytter mot fastbrenning, og forhindrer rustdannelse. Forenkler demontering.
45,-
Merke: CRC
Tiner effektivt opp igjenfrosne låser, smører og forbygger ny isdannelse. Fungerer på alle typer låser. Fungerer like godt til smøring av lås året rundt. Innhold: 15 ml.
99,-
Merke: ProMeister
Effektiv tyntflytende rustløser med optimal krypevne. Den tynne oljefilmen trenger lett inn i smale åpninger og løsner opp rustne og oksiderte deler, belegg og smuss. Etterlater en film som hindrer fremtidig rust og oksidering. Fuktavvisende.
99,-
Merke: ProMeister
Velegnet til bruk på koblinger som utsettes for høye temperaturer, og forebygger slitasje og fastlåsing. Forenkler montering og demontering. Anbefales spesielt der kobber ikke er ønskelig på grunn av risiko for elektrolytisk korrosjon, eller ved nærvær av kjemikalier som reagerer med kobber. Forhindrer korrosjon. Har høy varmestabilitet.
110,-
Merke: ProMeister
Rustløsende spray med smørende egenskaper. Løsner effektivt opp rust ved sjokknedfrysing av sammenrustede deler. Kjøles raskt ned til -30°, slik at det dannes sprekker. Dermed trenger den rustløsende oljen inn i sprekkene og smører samt løsner delene. Sprayen har en kraftig jetstråle.